Spolujízda po Evropě. Jste poprvé na naší stránce? Klikněte zde.
Spolujízda nabídky: Města odjezdu    nabídky: Cílová města
Jedu z regionu
Název města
Jedu do regionu
Název města
Datum Pomocí kalendáře vyberete datum
Tolerance
Denní dobaCestujte levněji, jde to!
Kromě tradiČních zpusobu dopravy z místa A do místa B lze mimo jiné využít služeb "spolujízdy". Cestování je o poznání levnější a pohodlnější než v autobuse. A že jedete vlastním vozem? Vemte někoho na spolujízdu! Proberete smysl života a ještě ušetříte za benzín. Spolujízda je služba velmi zajímavá. Představuje alternativní zpusob cestování, přiČemž tato alternativa je výhodná jak finanČně, tak Časově. Jak tedy taková Spolujízda funguje? Specializované agentury se zabývají vyhledáváním volných míst v autech zcestovalých řidiČu, přiČemž tato volná místa nabízejí dalším cestychtivým klientum, kteří by za jiných okolností museli použít alternativní (= dražší) dopravní prostředek.
Pro spolujezdce...
Spolujezdec zpravidla několik dní před plánovaným odjezdem navštíví webové stránky zprostředkovatelské agentury a podle aktuální nabídky jízd si vybere tu pravou. Je-li samozřejmě k mání. Daruje agentuře něco svých osobních údaju a raduje se.
Nejenom finance...
Spolujízda se vyplatí nejenom z hlediska vašich financí. Leckdy představuje i jeden z nejrychlejších zpusobu cestování. Jako příklad si vezměme autobus z Prahy do Mnichova. Zatímco ten jede 7 hodin a 20 minut, auto muže urazit tuto vzdálenost za 4 hodiny. Auto nedělá tolik zastávek a nejezdí tak pomalu jako autobus, na druhou stranu se v něm ale statisticky Častěji zabijete. Tak jako tak představuje spolujízda zajímavý zpusob cestování a v každém případě stojí za zavážení. A to jak pro spolujezdce, tak pro řidiČe...
(mesec.cz)